Privacy Verklaring

Zorgbonusgemist.nl is onderdeel van het bedrijf Lex Tabak, MSc. Wij begrijpen dat persoonlijke informatie van belang is voor je en dat er op een correcte wijze mee omgegaan moet worden. Op deze pagina proberen wij op heldere en transparante wijze uit te leggen welke gegevens Zorgbonusgemist.nl.nl/Lex Tabak, MSc. bewaart en waarom en op welke manieren wij deze gegevens gebruiken.

Is er iets op deze pagina niet duidelijk, of mis je bepaalde informatie? Neem dan contact op met ons via het contactformulier of via mail op lex.tabak@zorgbonusgemist.nl.

Deze privacy verklaring is van toepassing op Zorgbonusgemist.nl

Wie zijn wij en hoe zijn wij te bereiken?

Zorgbonusgemist.nl is onderdeel van het bedrijf Lex Tabak, MSc. Dit bedrijf is gevestigd op de Mariënwaard 5, te Capelle aan den IJssel en staat geregistreerd onder KvK nummer 63103141.

Wij zijn te bereiken via ons contactformulier of via mail op lex.tabak@zorgbonusgemist.nl.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Zorgbonusgemist.nl verzamelt op twee manieren contactgegevens voor drie verschillende doeleinden.

  • Allereerst verzamelen we persoonsgegevens na het invullen van de survey. Dit om te kunnen waarborgen dat de survey niet meermaals door dezelfde personen wordt ingevuld. Ook informeren we deelnemers van de resultaten van het onderzoek. 
  • Ten tweede verzamelen we contactgegevens na het invullen van het contactformulier. Dit doen wij om te kunnen reageren op contactverzoeken.

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

zzp-erindezorg.nl deelt alleen persoonsgegevens met de volgende bedrijven die voldoen aan de privacy wetgeving, en in het geval dat ze gevestigd zijn buiten de EU, onder de Privacy Shield:

  • Surveymonkey, gevestigd in de VS, een bedrijf dat een service aanbiedt waarmee je survey’s kan maken en analyseren.

Wel zijn wij verplicht om de beheerde gegevens bijvoorbeeld te verstrekken aan de politie in het kader van een fraude-onderzoek.

Verder delen wij de persoonsgegevens met niemand. 

Hoelang bewaren jullie mijn gegevens?

Wij bewaren jullie gegevens zolang wij deze nodig hebben om het onderzoek af te ronden, te analyseren en te gebruiken voor berichtgeving. Zolang willen wij kunnen waarborgen dat het onderzoek juist is uitgevoerd. Nadat het onderzoek is afgerond bewaren we de gegevens maximaal 3 maanden. 

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?

Onder de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens hebben de betrokkenen van de verwerking van persoonsgegevens meer rechten gekregen. Deze rechten zijn onder andere:

  • Recht op inzage van de persoonsgegevens (artikel 15)
  • Recht op rectificatie van de persoonsgegevens (artikel 16)
  • Recht op vergetelheid (artikel 17)
  • Recht op beperking van verwerking (artikel 18)
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20)
  • Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens (artikel 21)

Mag en kan ik klagen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Mocht je klachten en/of vragen hebben met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens door zzp-erindezorg.nl kan je ons altijd contacteren. Mocht dit onvoldoende zijn kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Valt jullie verwerking van persoonsgegevens onder een wettelijke verplichting?

Het verwerken van de persoonsgegevens gebeurt op basis van toestemming van de deelnemer aan de survey. 

Maken jullie gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering?

Nee, hier maakt Zorgbonusgemist.nl geen gebruik van.